[vc_row][vc_column][vc_column_text]PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

SuccesvolGelukkig is een VOF en is als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres                  : Henri Dunantlaan 135  (let op: geen bezoekadres)
Postcode                                         : 7312 AX
Plaats                                               : Apeldoorn
KvK nr.                                             : 70562474
BTW nr.                                           : NL 8583 7491 B01
Telefoonnummer                          : 0651578105
e-mailadres                                    : succesvolgelukkig@gmail.com

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe SuccesvolGelukkig (Yvette Rooding)  persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

SuccesvolGelukkig  respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van SuccesvolGelukkig . Wees je er dus van bewust dat SuccesvolGelukkig  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van SuccesvolGelukkig .

PERSOONSGEGEVENS DIE SUCCESVOLGELUKKIG VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die SuccesvolGelukkig  verwerkt in het alg:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw emailadres

Als het gaat om therapeutische sessies dan verwerkt SuccesvolGelukkig de volgende gegevens ook:
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geboortedatum
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Mocht je via mijn website aankopen doen dan verzamelt SuccesvolGelukkig ook nog/nogmaals:

– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam en adres ivm de verzending.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE SUCCESVOLGELUKKIG VERWERKT

SuccesvolGelukkig  verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik wel:

  • Ik heb een dossier met een verslaglegging van onze hypnosesessies met daarin al de bovenstaand beschreven gegevens. Deze zijn alleen (!) voor mij en de betreffende cliënt ter inzage.

SuccesvolGelukkig  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via succesvolgelukkig@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG SUCCESVOLGELUKKIG  PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van SuccesvolGelukkig  en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het intakeformulier) aan SuccesvolGelukkig  verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. SuccesvolGelukkig  verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. SuccesvolGelukkig verwerkt ook persoonsgegevens in verband met de dossieropbouw van onze sessies. Op basis van een therapeutische voortgang.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SuccesvolGelukkig ) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

SuccesvolGelukkig  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is voor de toekomst, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens Termijn Reden
SuccesvolGelukkig 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Het dossier met de verslaglegging van onze sessies 5 jaar , geanonimiseerd op een externe harde schijf in mijn kluis. Zodat we samen kunnen kijken waar we gebleven zijn en wat er gedaan is als je weer een therapeutische sessie boekt.

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

SuccesvolGelukkig  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SuccesvolGelukkig  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt SuccesvolGelukkig  gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider MailChimp Verwerker Voor de website en e-mails Naam en emailadres
Bank Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door SuccesvolGelukkig  in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar succesvolgelukkig@gmail.com
SuccesvolGelukkig  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SuccesvolGelukkig  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

SuccesvolGelukkig  wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat SuccesvolGelukkig  niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van SuccesvolGelukkig  wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die SuccesvolGelukkig  gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
SuccesvolGelukkig  maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van SUCCESVOLGELUKKIG
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Social media buttons
Op de website van SuccesvolGelukkig  zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.succesvolgelukkig.nl is de website van SUCCESVOLGELUKKIG

Facebook
Ik maak gebruik van Facebook Ads en andersoortige marketingactiviteiten. Ik lever hier géén  informatie aan over klanten. Deze zijn enkel en alleen om mijn producten te promoten.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van SuccesvolGelukkig  maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn smart-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door SuccesvolGelukkig  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via succesvolgelukkig@gmail.com

Deze privacy- en cookieverklaring is ondertekent door:
Yvette Rooding, eigenaresse van SuccesvolGelukkig
Geplaatst op 15-5-2018 te Apeldoorn[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]